Dan Ebermann si nedávno vylil srdíčko na Facebooku, jak ho ti čeští maršálové trápí (odvážní si mohou přečíst zde) a jak jsou hloupí, nic neumí a jen prudí a překáží. A prý je to proto, že pro to nikdo nic nedělá. No, ponechme stranou to, že jeden hnusnej článek tomu asi moc nepomůže a že se pod rukama České Asociace Golfových Maršálů za poslední desetiletí certifikovalo (jistě, papír snese hodně) přes 200 maršálů. Pojďme Danovi naproti a sestavme si základní body, jak by měl maršál fungovat, co by měl umět, co po něm můžeme chtít a co už mezi jeho povinnosti nepatří...

IMG_7388.JPG

Proč a pro koho je tu maršál?

Zřizovatelem této pozice je nejčastěji majitel nebo provozovatel golfového hřiště.

Prvním důvodem, vedoucím ke vzniku pozice maršála, je zajištění 100% průchodnosti hřiště a tedy zajištění co největšího ekonomického efektu.

Druhým důvodem je zajištění komfortu a bezpečnosti klientů, tedy hráčů.

Třetím důvodem může být vzdělávání nebo výchova hráčů. Zde už může mít maršál přesah i do dalších pozic (recepce, restaurace, hotel, trenér,...).

Povolání maršála je tedy velmi komplexní, vyžaduje především nadprůměrný takt a diplomacii. Často se dostává do složitých situací, kdy po něm jeho zaměstnavatel chce zcela opačnou věc, než hráči na hřišti. Maršál byl měl bezpodmínečně znát provoz hřiště i z pohledu hráče! Maršál by měl mít pro výkon svého povolání maximální podporu svého zaměstnavatele (materiální, psychickou, administrativní).

Z výše popsaného je zřejmé, že je vhodné, aby byl maršál hráčem golfu. Je ovšem více než šikovné, aby byl i rozhodčím (postačí III. třída), případně i trenérem. Je vhodné, když mu zaměstnavatel umožní absolvovat tyto kurzy, stejně jako sledovat či si i vyzkoušet provoz v další částech areálu (recepce, restaurace, greenkeeping,...), aby měl přehled a mohl tak klientům poskytovat maximální možný servis.

U turnajové hry musí znát maršál svoji pozici. Musí vědět, zda je součástí soutěžního výboru, případně zda je dokonce jedním z rozhodčích a nebo zda je pouze v pozici startéra nebo jen kontroluje tempo hry. Dle toho je vhodné nastavit komunikaci směrem k hráčům turnaje.

Pracovní pomůcky a systém maršála

Aby mohl maršál vykonávat svoji práci, nesmí postrádat různé důležité pomůcky. Ty se dají rozdělit na “existenční“ a “potřebné“.

Existenční:
 • bugina s označením “maršál“
 • dalekohled
 • hodinky, stopky
 • vysílačka nebo mobilní telefon
 • náhradní tužky, skórkarty, vypichováka, markovátka, několik týček různé délky, několik míčků
 • místní pravidla (je vhodné, aby byl maršál přítomen jejich tvorbě)
 • provozní řád hřiště (je vhodné, aby byl maršál přítomen jejich tvorbě)
 • startovní listina turnaje, výpis startovních časů mimo turnaj
 • svoje vlastní vypichovátko
 • kvalitní oděv a obutí odpovídající konkrétním povětrnostním podmínkám
 • trubka, klakson či jiné signální zařízení

Potřebné:
 • pravidla golfu
 • základní lékarnička
 • pytle nebo jiná uzavřená nádoba na odpad
 • několik kolíků všech barev a kladivo
Pro kvalitní výkon práce je vhodné, aby měl dobrý maršál zažitý určitý pracovní systém:
 • Vždy se dostaví na hřiště s dostatečným předstihem před startem prvního fightu
 • Buginu má čistou a uklizenou, stejně jako svůj pracovní oděv
 • Zkontroluje si a doplní pracovní pomůcky
 • Ověří si předpověď a vývoj počasí pro daný den
 • Zjistí si, zda jsou nějaké novinky nebo výjimky v provozu hřiště i celého areálu
 • Zjistěte si vše ostatní, co by se mohlo týkat provozu na hřišti
 • Vyzvedne si startovní listinu/ startovní časy
 • Překontroluje systém spojení
 • Projede si v protisměru hřiště
 • Pozdraví každou skupinu hráčů a zjistí, zda něco nepotřebují
 • Neruší hráče při hře (zastaví buginu, nemluví do vysílačky při přípravě na ránu (ideálně řeší headsetem),...)
 • Je stále v pohybu po celou svoji směnu, je hráčům na očích
 • Pomáhá s péčí o hřiště (opravuje, informuje)

Povinnosti maršála
 • Tempo hry
  • maršál by měl (spolu)vytvářet aplikovatelný časový harmonogram pro dané hřiště, aby byl schopen vyžadovat jeho dodržování
  • měl by sledovat a podporovat připravenost hráčů ke hře, upozorňovat na provizorní míče
  • měl by uplatňovat veškerou legislativu řešící pomalé tempo
  • má možnost doporučit pomalejším hráčům bližší odpaliště, případně vynechání jamky (ne v turnaji)
 • Bezpečnost hráčů a související chování
  • maršál by měl znát problematická místa svého resortu a věnovat jim pozornost
 • Oddanost pravidlům
  • pro kvalitní výkon práce maršála je nezbytné znát podrobně místní pravidla, provozní řád, golfová pravidla, pravidla tradiční etikety, pravidla a propozice jednotlivých turnajů případně specifických eventů
 • Péče o hřiště
  • měl by uplatňovat veškerou legislativu pro dodržování péče o hřiště
 • Asistence hráčům na hřišti
  • pomáhá hráčům sledovat míče, případně je hledat
  • maršál je servisním článkem, ale nikoliv sluhou. Může být požádán o přivezení zapomenuté bundy v autě, případně o nápoje a pokud mu to povinnosti dovolí, dobrý maršál to rád udělá.
Přístup maršála

Maršál by měl každého hráče či skupinu pozdravit a pokud to situace dovolí, zeptat se na jejich dojem ze hry (nezapomenout reportovat výše), případně se ujistit, že nepotřebují s ničím pomoci. Dobrý maršál se snaží své klienty znát a přistupovat k nim osobně. Maršál je pro hráče tváří resortu, měl by proto vystupovat jako velvyslanec golfu, nikoliv jako predátor nebo odstřelovač!

Maršál by měl mít potřeby klienta jako prioritu číslo 1. Měl by jeho problémy řešit jako svoje vlastní a ujistit se, že k řešení skutečně došlo.

Maršál by se měl vždy usmívat.

Měl by komunikovat asertivně, jasně a přesně. Svou komunikaci by měl vždy dokázat podložit místními pravidly nebo provozním řádem.

Maršál by měl vždy dodržovat všechna pravidla, jejichž dodržování vyžaduje po klientech svého hřiště.

Kodex maršála

Na konci článku si můžeme pozici maršála shrnout do několika nejdůležitějších bodů:
 • Maršál je reprezentantem nejen konkrétního hřiště ale golfu jako celku.
 • Maršál vždy ctí pravidla psaná i zvyková.
 • Maršál je vždy slušně oblečen a upraven, dbá na svůj zevnějšek v průběhu celé služby.
 • Maršál pečuje o své průběžné sebevzdělávání.
 • Maršál korektně vystupuje vůči všem hráčům bez ohledu na sociální, národnostní či rasové rozdílnosti.
 • Maršál v průběhu služby i před ní nekonzumuje alkoholické nápoje ani jiné návykové látky.
 • Maršál je součástí pracovního týmu a takto vystupuje.
 • Maršál jde svým chováním příkladem a ctí etiketu.
 • Maršál dbá o stav hřiště a ochranu přírody.
Další článek v seriálu 'Deníček golfového manažera': Deníček golfového manažera 8. – Opruzy vol.I
Předchozí článek v seriálu 'Deníček golfového manažera': Deníček golfového manažera 6. – Není nás nějak málo?