• Prohlížíte si 19.jamku jako neregistrovaný uživatel s omezeným přístupem.
  Pro vytvoření nových témat, přístupu do neveřejných částí fóra, možností reakcí atp. se zdarma zaregistrujte nebo se přihlašte.

Podmínky užití

Tyto podmínky upravují veškeré vztahy mezi uživatelem a provozovatelem tohoto fóra.
 1. Poskytovatel ("my", "my", "naši") služeb poskytovaných touto webovou stránkou (dále jen "služba") nenese odpovědnost za jakýkoli obsah generovaný uživateli. Obsah odeslaný vyjadřuje pouze názory svého autora, který si za svůj názor a případné následky z něho plynoucí plně odpovídá.

 2. Tato služba je dostupná pouze uživatelům starším 16 let (včetně). Pokud jste mladší, prosím, neregistrujte se pro tuto službu. Pokud se zaregistrujete pro tuto službu, musí vám být nejméně 16 let v den registrace.

 3. Veškerý obsah, který odešlete, nahrajete nebo jiným způsobem zpřístupníte službě ("Obsah"), mohou posuzovat moderátoři a další pověřené osoby Posktyovatele. Veškerý obsah, který odešlete nebo nahrajete, může být zaslán do ověřovacích služeb třetích stran (včetně služeb prevence spamu). Neposílejte žádný obsah, který považujete za soukromý nebo důvěrný a který může porušit soukromí třetích osob.

 4. Souhlasíte s tím, že službu nepoužijete k odeslání nebo odkazu na jakýkoli obsah, který je hanlivým, zneužívajícím, nenávistným, vyhrožujícím, nevyžádaným nebo nevyžádaným, který může urážet obsah dospělého či nevhodného obsahu, obsahuje osobní údaje ostatních, povzbuzuje protiprávní činnost nebo jinak porušuje zákony. Jste zcela zodpovědní za obsah a škody způsobené tímto obsahem nebo chováním. Prostě: Nečiňte zlo.

 5. Můžeme odebrat nebo upravit jakýkoli obsah odeslaný kdykoliv, se zdůvodněním ale i bez zdůvodnění, s upozorněním nebo i bez upozornění. Žádosti o odstranění nebo úpravu obsahu budou provedeny pouze na základě našeho uvážení. Můžeme vám kdykoli ukončit přístup ke službě nebo k jakékoli části služby se zdůvodněním nebo bez zdůvodněním, s upozorněním nebo bez upozornění.

 6. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit či inovovat jakoukoli součást systému. Nezaručujeme stoprocentní funkčnost ani bezchybnost kódu, byť se o ní plně snažíme. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na úhrady jakékoli škody vzniklé užíváním systému.

 7. Dáváte nám nevýlučnou, trvalou, neodvolatelnou, neomezenou licenci k používání, publikování nebo opětovnému publikování obsahu v souvislosti se Službou. Uchováváte si autorská práva k obsahu.

 8. Služba je zdarma a jako taková nenarokovatelná, zpoplatněny mohou být vybrané nadstavbové funkce atp. Zpoplatnéné části nebo obsah budou uživately dostupné vždy až po plném uhrazení příslušného poplatku.

 9. Tyto podmínky mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění. V případě věcných změn (nezahrnuje opravy překlepů atp) budete o změnách informováni.

 10. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, neregistrujte se ani nepoužívejte službu. Použití služby představuje přijetí těchto podmínek. Chcete-li svůj účet zrušit, kontaktujte nás.
VELKÝ dík za spolupráci a podporu 19.jamky patří těmto Jamkařům a
Back
Nahoru Bottom