Temperament je něco jako osobnostní "podpis" každého z nás, který ovlivňuje, jak reagujeme na různé situace, jak se chováme a jaké máme nálady. Představte si to jako směsici ingrediencí, které tvoří jedinečnou chuť každého člověka. Tento koncept není nový; lidé o něm uvažují už tisíce let. Už ve starověkém Řecku lékař Hippokrates přišel s myšlenkou, že naše chování může být spojeno se čtyřmi typy "šťáv" (humorech) a jejich poměru v našem těle. Podle něj každý z nás může být přirozeně více veselý, vášnivý, klidný nebo smutný, a to v závislosti na tom, jakou "šťávu" máme v těle nejvíce.

Přestože dnes už víme, že naše chování neřídí tělesné tekutiny, myšlenka čtyř základních typů osobnosti – veselého sangvinika, energického cholerika, klidného flegmatika a citlivého melancholika – je stále oblíbená. Pomáhá nám to lépe pochopit sebe a ostatní, proč někdo rád skáče do nových věcí bez váhání, zatímco jiný potřebuje více času na rozmyšlenou. V golfu, stejně jako v životě, každý z nás přistupuje k výzvám trochu jinak. Pojďme se podívat, jak tyto temperamenty mohou ovlivnit naši hru na golfovém hřišti, v případě, že některý z typů u nás převažuje, alespoň stručně z rychlíku. Jak se různé typy temperamentů projevují v golfu, lze ilustrovat i na společné golfové situaci. Představme si situaci, kde hráč čelí obtížnému úderu přes vodní překážku na grýn, který je střežen bunkry. Tato situace vyžaduje jak technické dovednosti, tak správné mentální nastavení.

Cholerik

Charakteristiky:

 • Dynamický a aktivní
 • Rozhodný a cílevědomý
 • Může být netrpělivý a rychle se rozčilovat

Projevy v golfu:
 • Cholerik bude pravděpodobně velmi konkurenčně naladěný, s vysokými očekáváními vůči sobě a své hře.
 • Může projevovat frustraci při špatných úderech nebo pomalém pokroku, což může ovlivnit jeho schopnost udržet si klidnou mysl potřebnou pro úspěšnou hru v golfu.
 • Na druhou stranu, jeho cílevědomost a odhodlání mohou vést k intenzivnímu tréninku a snaze o neustálé zlepšování.

Vzorová situace (hráč čelí obtížnému úderu přes vodní překážku na grýn, který je střežen bunkry):

 • Reakce na situaci: Cholerik se situace ujme s vysokou mírou odhodlání. Jeho přístup bude agresivní, rozhodne se pro silný úder, který by ho dostal přímo na green, místo aby zvolil bezpečnější, ale potenciálně méně odměňující cestu. Jeho vnitřní monolog může znít: "Můžu to udělat, jdu na to naplno."
 • Potenciální výsledek: Pokud úder vyjde, pocítí velkou satisfakci a posílí svou sebedůvěru. Pokud úder nevyjde, může to vést k frustraci a zvýšené agresivitě v následujících úderech, což může ovlivnit jeho hru.

Flegmatik

Charakteristiky:

 • Klidný a vyrovnaný
 • Spokojený, málo co ho vyvede z míry
 • Nemá sklony k rychlým změnám nálad
Projevy v golfu:
 • Flegmatik bude v golfu pravděpodobně velmi trpělivý, což je v této hře obrovská výhoda, protože dokáže zůstat klidný i v náročných situacích.
 • Jeho klidná povaha mu umožňuje dobře se soustředit a nepodléhat tlaku.
 • Může však mít menší motivaci k intenzivnímu tréninku nebo k výraznému zlepšování svých dovedností kvůli své přirozené spokojenosti.

Vzorová situace (hráč čelí obtížnému úderu přes vodní překážku na grýn, který je střežen bunkry):

 • Reakce na situaci: Flegmatik zvolí opatrnější a promyšlenější přístup. Zaměří se na to, aby si zachoval klid a vybral strategii s nejnižším rizikem, možná úder kolem překážky, i když to znamená přijmout úder navíc. Jeho myšlení bude spíše: "Lepší bezpečně, než litovat."
 • Potenciální výsledek: Tento přístup může vést k větší konzistenci ve hře, i když možná ne k nejlepším výsledkům na jednotlivých jamkách. Flegmatik si udrží klidnou mysl a bude schopen pokračovat ve své hře bez většího stresu.

Melancholik

Charakteristiky:

 • Analytický a detailně orientovaný
 • Citlivý, může mít sklony k pesimismu
 • Vysoké standardy pro sebe a pro ostatní
Projevy v golfu:
 • Melancholik bude ve své hře v golfu velmi metodický, věnuje velkou pozornost technice a detailům.
 • Jeho tendence k sebekritice a pesimismu mohou vést k frustraci, pokud nedosahuje očekávaných výsledků, což může ovlivnit jeho celkové užívání si hry.
 • Na pozitivní straně, jeho schopnost hluboké analýzy může přinést vynikající pochopení hry a strategie.

Vzorová situace (hráč čelí obtížnému úderu přes vodní překážku na grýn, který je střežen bunkry):
 • Reakce na situaci: Melancholik bude situaci analyzovat z každého úhlu, zvažovat všechna pro a proti. Může trávit více času výběrem správného hole, úhlu a síly úderu. Jeho interní dialog může zahrnovat: "Pokud to udělám přesně tak, jak potřebuji, mohu to zvládnout. Musím vše pečlivě zvážit."
 • Potenciální výsledek: Pokud jeho plán vyjde, pocítí velkou uspokojení z dobře promyšleného a provedeného úderu. Pokud se mu nepodaří dosáhnout požadovaného výsledku, může být značně zklamán a může to negativně ovlivnit jeho sebevědomí a hru v dalším průběhu.

Sangvinik

Charakteristiky:

 • Optimistický a společenský
 • Má rád změnu a rozmanitost
 • Někdy může být nedisciplinovaný
Projevy v golfu:
 • Sangvinik najde v golfu spoustu zábavy a užije si společenský aspekt hry, například hraní s přáteli.
 • Jeho optimismus a pozitivní přístup mu mohou pomoci zůstat rezistentním vůči neúspěchům a špatným úderům.
 • Možná mu bude chybět disciplína pro pravidelný trénink, což může omezit jeho potenciál pro zlepšení.

Vzorová situace (hráč čelí obtížnému úderu přes vodní překážku na grýn, který je střežen bunkry):

 • Reakce na situaci: Sangvinik přistupuje k výzvě s optimismem a chuťí zkusit něco odvážného. Možná se rozhodne pro úder přes překážku s vírou ve svůj talent a štěstí. Jeho přístup bude lehký a odvážný s myšlenkou: "To bude zábava! Podíváme se, co se stane."
 • Potenciální výsledek: Jeho spontánní a riskantní přístup může vést k nezapomenutelným momentům, když se úder podaří. Pokud však selže, jeho přirozený optimismus a schopnost nebrat věci příliš vážně mu pomohou rychle se z toho otřepat a pokračovat dál.

Ať už jsme přemýšlivým melancholikem, odhodlaným cholerikem, vyrovnaným flegmatikem, nebo optimistickým sangvinikem, tak hlavním klíčem k úspěchu a průběžnému zlepšování je vždy využívání svých silných stránek, zatímco průběžně pracujeme na posílení těch slabších. Golf není jen o technice a fyzické připravenosti, ale také o mentální odolnosti a schopnosti adaptace.

Nyní, když jsme si představili jeden z možných způsobů členění temperamentu a zároveň jeho možné projevovy na hřišti, je čas se zamyslet: Kde se vidíme každý z nás? Jaký typ situace na hřišti nás nejvíce vystihuje a jak můžeme využít svého temperamentu k dosažení lepších výsledků? Golf je cestou osobního rozvoje, stejně jako cestou za lepším skóre. Poznat sebe, své reakce a emoční vzorce může být stejně odměňující jako zasáhnout perfektní úder a zahrad birdie. Takže, ať už jsme kdekoliv na spektru temperamentů, pamatume, že každý den na hřišti je příležitostí k učení, růstu a, co je nejdůležitější, k užití si hry. ⛳V doplňkové anketě nad článkem je možné orientačně hlasovat, který temperament je ve Vaší povaze na golfu (ale nejspíše i mimo něj), nejvýstižnější. :)