Nedávno se mi stala taková nemilá věc, mohl jsem konečně na turnaj na svém domovském hřišti, ale bohužel bylo dlouho před turnajem plno, tak jsme nakonec vyrazili jinam. A pak se dozvím, že nakonec na turnaji plno nebylo, pravděpodobně díky počasí mnoho lidí na poslední chvíli svoji účast odřeklo. Docela mě to mrzelo - i když jsme si nedělní turnaj nakonec užili se ženou skvěle v jiném resortu. Golf samozřejmě přináší mnoho výzev nejen na hřišti, ale i mimo něj, a to i při organizaci a účasti na turnajích. Mám osobní, pravda, uznávám, ne nijak valné, ale přeci jen zkušenosti z pohledu jak hráče tak i promotéra několika turnajů. Jedním z klíčových aspektů, který ovlivňuje jak hráče, tak organizátory, je účast a odhlášky přihlášených účastníků na poslední chvíli. Tyto praktiky mohou významně ovlivnit rozhodování o účasti na turnaji a mají důležitý dopad na finanční a logistickou stránku organizace turnaje. Jednou z možností by bylo zavedení storno poplatků. Přináším několik kladů a záporů tohoto kroku z perspektivy obou zúčastněných stran – hráčů a provozovatelů hřišť či promotérů turnajů.

Pro hráče:

Klady:
 1. Zajištění místa: Předplacené a nevratné poplatky zajišťují hráčům rezervované místo na turnaji, což je důležité u žádaných akcí.
 2. Plánovací jistota: Stanovená pravidla a poplatky umožňují hráčům lépe plánovat svou účast a logistiku související s turnajem.
 3. Odpovědnost: Storno poplatky podporují zodpovědné přihlašování, čímž se snižuje počet neúčasti bez vážného důvodu.
Zápory:
 1. Finanční ztráta: Pokud hráč z jakéhokoli důvodu nemůže turnaje se zúčastnit, storno poplatky mohou představovat značnou finanční ztrátu.
 2. Méně spontánní možnosti: Přísné storno podmínky mohou omezovat schopnost hráče spontánně se přihlásit na turnaje.
 3. Stres z závazků: Obava z možných storno poplatků může zvýšit stres při rozhodování o účasti na turnaji.

Pro provozovatele/promotéry:

Klady:
 1. Zajištění příjmů: Storno poplatky pomáhají zajišťovat příjmy, i když se hráči na poslední chvíli rozhodnou neúčastnit se.
 2. Lepší alokace zdrojů: Díky pevným pravidlům může provozovatel efektivněji alokovat zdroje, jako jsou zaměstnanci a vybavení.
 3. Předvídatelnost návštěvnosti: Stanovené poplatky a pravidla přihlášení umožňují přesnější odhady počtu účastníků, což usnadňuje plánování.
Zápory:
 1. Riziko snížené popularity: Vysoké storno poplatky mohou odrazovat potenciální účastníky, což může vést k nižšímu počtu registrací.
 2. Administrativní zátěž: Správa a sledování registrací a storno poplatků vyžaduje robustní administrativní systém, což může být nákladné.
 3. Nevraživost zákazníků: Striktní storno podmínky mohou vést k nespokojenosti hráčů, což může poškodit reputaci provozovatele/prmotéra.

---
Další možností jak z toho vybruslit, by mohlo být zavedení nějaké obdoby pravidla „3x a dost“ či jeho obdoby, typicky - 1,2 či 3x něco takového provedeš a místo storno poplatků se dostáváš na Black list s nějakým důsledky - např. zákazem jednorázovou nebo trvalou účasti na turnajích atp. Pokusil jsem se přidat znovu několik kladů a záporů:

Klady zavedení pravidla "3x a dost":
 1. Zvýšení odpovědnosti: Toto pravidlo by motivovalo hráče, aby pečlivě zvažovali svou skutečnou schopnost zúčastnit se turnajů, čímž by se snížil počet odhlášení v poslední chvíli.
 2. Spravedlnost: Pravidlo umožňuje flexibilitu pro jednorázové nebo sporadické případy odhlášení, což zohledňuje nečekané životní události, ale penalizuje opakované a zjevně nezodpovědné chování.
 3. Lepší plánování pro organizátory: Redukce častých odhlášení umožní organizátorům lépe plánovat a přizpůsobovat zdroje potřebám turnaje.

Zápory zavedení pravidla "3x a dost":
 1. Administrativní zátěž: Sledování historie odhlášení každého hráče a správná aplikace pravidla může být administrativně náročné.
 2. Potenciální nespravedlnost: V případech, kdy hráči čelí oprávněným a nečekaným událostem, mohou se cítit nespravedlivě postiženi, pokud nebudou moci dostatečně doložit své důvody pro odhlášení.
 3. Negativní vnímání komunity: Přísnější pravidla mohou být vnímána jako nepřátelská nebo příliš restriktivní, což by mohlo odradit některé hráče od účasti na turnajích.

Zavedení takového pravidla vyžaduje pečlivé zvážení jeho potenciálních dopadů na komunitu hráčů a operativní schopnosti organizátorů. Kombinace s jasnou komunikací pravidel, transparentním způsobem jejich aplikace a možností odvolání nebo výjimek pro oprávněné případy by mohlo toto pravidlo učinit efektivním nástrojem pro zlepšení organizace a spravedlnosti na turnajích.

Jak to vidíte vy? Jak se to řeší u Vás ve Vašem klubu?