Golf club Matterhorn Zermatt (210)
Web: https://golfclubmatterhorn.ch/

Golfové hřiště Matterhorn Zermatt se nachází v jižní části Švýcarska u hranic s Itálií. Leží mezi vesničkami Randa a Täsch, pár kilometrů od turisticky vyhledávané lokality Zermatt se známým alpských vrcholem Matterhorn. Jedná se o 9 jamkové hřiště se dvěma sadami odpališť pro každou jamku. Samotné hřiště je rovinaté, leží v úzkém a hlubokém údolí obklopené vysokými vrcholy Alp. Středem hřiště prochází železniční trať, která končí v Zermattu. Železniční trať kopíruje horskou říčku Vispa, která tedy také prochází golfovým areálem. Vodní tok do hry vstupuje pouze na jedné jamce, ale stojí to za to. V první části hřiště se nachází klubovna v typickém alpském stylu s terasou, která umožňuje výhled na závěrečné jamky hřiště a okolní vrcholky. U klubovny se nachází cvičný grýn na trénink krátké hry. V této části hřiště jsou umístěné také dva dlouhé pětipary, jamky 8 a 9. Druhá část hřiště se nachází za železniční tratí, pod kterou vede pro golfisty podchod. Za tratí a říčkou se nachází zbývajících 7 jamek hřiště. Samotný popis jednotlivých jamek je v textu níže. Driving range je umístěný na druhém konci hřiště, od klubovny je vzdálený asi kilometr. Ten jsem před hrou nevyzkoušel.

Golfové hřiště se nachází v nadmořské výšce 1425 m n. m. V době mé návštěvy uprostřed srpna bylo ideální letní počasí s teplotou okolo 22 °C. Pří hře vám vůbec nedojde, že jste v takové nadmořské výšce. Vše je navíc umocněno okolními horami, které se tyčí i o více než 2 kilometry nad vámi. Kvalita hracích ploch byla nadprůměrná. Typ trávy a její hustota se mírně lišila od standardu na českých hřištích, vše je způsobeno rozdílnými klimatickými podmínkami v této lokalitě.

Na hřišti jsem hrál během dopoledne a bylo zajímavé sledovat, jak okolní hory zastiňují velkou část hřiště. Slunce se do některých částí hřiště dostalo až kolem 10. hodiny. Hra světla a stínů dělala pohledy do okolí ještě zajímavější.

Pěkným detailem jsem kameny na odpalištích, které jsou ve tvaru Matterhornu. Nejznámějším švýcarskou vrcholem s ikonickou siluetou.

Cena greenfee na 18 jamek je 95 švýcarských franků (cca 2500 Kč). Jedná se o jedno z nejdražších hřišť, které jsem zatím navštívil. Ve Švýcarsku se jedná o průměrnou cenu za hru.

IMG_2672.JPG

Pohled od klubovny na hřiště při příjezdu

IMG_2754.JPG

Klubovna s terasou

IMG_2678.JPG

Cvičný grýn

1. jamka Weisshorn - par 3 - 125/131 m
Úvod do hry, první jamka a hned nejtěžší rána na hřišti. Jamka není obtížná svou délkou. Na ránu do grýnu by mělo stačit krátké železo. Zásadní problém nastává po příchodu na odpaliště. Mezi odpalištěm a grýnem protéká horský potok, které je nutné přestřelit. Hraje se navíc diagonálně přes vodu, takže většinu délky jamky tvoří vodní překážka. Prostoru kolem grýnu není příliš. Před grýnem je nepřístupný břeh, vpravo a za jamkou je prudký svah s keři, kde je téměř nemožné míček najít. Jediný prostor pro nepřesnou ránu, která mine grýn, je vlevo od něj. Samotný grýn již záludný není, takže po první povedené ráně je možné jamku již bez větších komplikací dohrát. Pokud by se náhodou první rána z odpaliště nepovedla, tak je vedle grýnu umístěna drop zóna. Tato jamka se mezi místními hráči netěší moc velké oblibě, pro dost hráčů může být noční můrou. Jamka se v prvním i druhém kole hrála velmi podobně, rozdíl v pozici odpaliště byl minimální.

IMG_2689.JPG

Pohled z odpaliště první jamky, krátký par 3 přes horskou říčku

IMG_2822.JPG

Přechod z odpaliště první jamky ke grýnu a říčka protékající hřištěm

IMG_2698.JPG

Grýn jamky č. 1

IMG_7767.JPG

Pohled od grýnu zpět na odpaliště

2. jamka Monte Rosa - par 5/4 - 453/406 m
Na odpaliště druhé jamky je nutné zdolat krátký prudký výšlap. Za tuto námahu jsou hráči odměněni nádherným výhledem na hřiště. Druhá jamka se hraje jako pětipar z vyvýšeného odpaliště. Odpal vyžaduje přesnost a správný odhad vzdálenosti, protože odpaliště je umístěno mimo osu jamky a dopadová zóna není z odpaliště vidět celá. Pokud svůj míček najdete po první ráně na ferveji nebo v její blízkosti, tak je možné útočit na grýn druhou ránou a nebo zvolit konzervativní variantu s přihrávkou. Po pravé straně ferveje je les značený jako podélná překážka. V levé části je jamka více otevřená, hru zde může zkomplikovat několik stromů a především hustý raf. Vlevo před grýnem je bankr, který trestá krátké přihrávky. Ve druhém kole se jamka hraje jako čtyřpar. Hráči jsou ušetřeni druhého výšlapu na vyvýšené odpaliště. Za to se ovšem s délkou přes 400 metrů jedná o těžkou jamku. Odpaliště je umístěno v ose jamky o cca 50 metrů blíže, v úrovni ferveje.

IMG_2700.JPG

Pohled z vyvýšeného odpaliště na fervej pětiparu č.2, v pozadí alpské vrcholy Breithorn (4164 m n. m.) a Klein Matterhorn (3883 m n. m.)

IMG_2778.JPG

Pohled z odpaliště čtyřparové jamky č. 11

IMG_2779.JPG

Grýn jamky č. 2

3. jamka Breithorn - par 3 - 181/152 m
Ke třetí jamce se z předchozího grýnu přichází kolem dřevné stodoly. Jedná se o třípar, který je sice delší, ale přehledný. Při ráně z odpaliště je nutné přestřelit vodní překážku, která do hry výrazně nezasahuje. Vzrostlé rákosí na břehu ovšem vytváří optickou a psychickou bariéru. Prostorná fervej nabízí dostatečný prostor pro kratší nebo nepřesné rány. Grýn je po obou stranách chráněn bankry. Za jamkou, ne příliš daleko od grýnu se nachází další stodola a za ní několik horských chat. Ve druhém kole je jamka o 30 metrů kratší. Odpaliště je umístěno vpravo, přímo u skály. Na toto odpaliště se prochází skrz biozónu. Tuto biozónu je následně třeba z týčka přestřelit, což vyžaduje přibližně 125 metrovou ránu. Stejně jako předchozí jamka, tak i tato je ve druhém kole náročnější.

IMG_2709.JPG

Infocedule u tříparové jamky č.3

IMG_2712.JPG

Grýn třetí jamky a typická alpská architektura

IMG_2791.JPG

Grýn jamky č.3

4. jamka Castor - par 4 - 283/253 m
Krátký technický čtyřpar, na kterém je rozhodující druhá rána do grýnu. Jedná se o mírný levý dogleg. V obou kolech téměř shodná jamka, která se liší pouze délkou první rány a správným výběrem hole z odpaliště. Rána z odpaliště by měla mít 150-180 metrů, v této vzdálenosti se nachází zlom ferveje a otevírá výhled na celý grýn. Vlevo od ferveje je několik stromů, které mohou značně zkomplikovat přihrávku do grýnu, pokud první ránu zatáhnete vlevo mimo fervej. Vpravé části ferveje je dostatek prostoru. Grýn je obklopen vodní plochou téměř po celém obvodě, takže se jedná o ostrovní jamku. Vodní plocha před grýnem není příliš velká, ale psychologicky funguje skvěle. Po úspěšném odpalu následuje 100 metrová rána do grýnu. Grýn s fervejí spojuje dřevěný mostek doplněný logem místního klubu na zábradlí. Voda kolem grýnu byla naprosto průzračná. Na dně bylo vidět mnoho utopených míčků, ne příliš povedených přihrávek do grýnu. Škoda, že jsem neměl dostatečně dlouhé lovítko....

IMG_2793.JPG

U odpaliště čtvrté jamky

IMG_2797.JPG

Jamka č. 4

IMG_2719.JPG

Ostrovní grýn jamky č.4

IMG_2726.JPG

Pohled z grýnu jamky č.4 na zasněžené čtyřtisícovky

5. jamka - par 4 - 305/342 m
Pátá jamka je čtyřpar, výrazný pravý dogleg. Z odpaliště je opět nádherný výhled na zasněžené vrcholky v pozadí. Ideální odpal by měl mít délku 170 metrů, respektive 210 metrů ve druhém kole. Dopadová zóna se nachází v místě zlomu ferveje. Fervej je po obou stranách lemována stromy a nepříjemným rafem. Od zlomu ferveje zbývá do grýnu ještě přibližně 130-140 metrů. Před grýnem se nacházejí dva bankry, třetí je umístěn vpravo od něj. Delší nepovedené rány mohou zachytit muldy za grýnem. Grýn je dvouúrovňový, ale obě plata jsou bez větších brejků.

IMG_2729.JPG

Odpaliště 5. jamky

IMG_2733.JPG

Grýn čtyřparové jamky č.5

6. jamka Täschhorn - par 3/4 - 153/307 m
Tříparová jamka č. 6 s délkou 150 m nepatří mezi těžké. Pro první ránu je kolem grýnu dostatek prostoru. V případě nepovedené krátké rány směrem doleva může do hry vstoupit rybník, který se nachází cca 30 metrů před grýnem. Rány na jistotu směrem doprava může zachytit bankr na úrovni grýnu. Za jamkou se nachází hranice hřiště, prostoru za grýnem je ale dostatek. Ve druhém kole má jamka dvojnásobnou délku a hraje se jako par 4. Po celé délce vpravo je hranice hřiště, zde jamka sousedí s driving range. Fervej je prostorná a jamka nabízí několik herních variant. Riskantní styl hry vybízí vytáhnout z bagu driver a pokusit míček poslat až ke grýnu. Při této herní variantě je nutné mířit vlevo přímo na jamku a hrát přes sítě u odpaliště kratší verze jamky. Dlouhá rána vpravo může skončit ve vysoké trávě, případně v autu. Konzervativní strategie na této jamce je hrát delší železo do středu ferveje a následně si přihrávat ze 130 metrů do grýnu.

IMG_2736.JPG

Odpaliště 6. jamky par 3

IMG_2806.JPG

Odpaliště 15. jamky par 4

IMG_2807.JPG

Grýn šesté jamky

7. jamka Dom - par 4 - 350/334 m
Jamka č. 7 je delší par 4. Jamka je naprosto rovná a z odpaliště je vidět na grýn. Jamku po celé délce vpravo lemuje les, který je značený jako out. Vlevo je dostatek prostoru pro nepovedený odpal. Na jamce se v dopadové zóně první rány nacházejí dva fervejové bankry. Grýn je v přední části chráněn bankrem. Terén kolem grýnu je značně modelován a může dost komplikovat čip do grýnu po nepovedené přihrávce. Jamka je v obou kolem téměř identická, lišit se bude pouze pozice míče a délka přihrávky do grýnu. Po dohrání sedmé, respektive šestnácté jamky, následuje delší přechod. Po mostě přes říčku je nutné vrátit se do přední části hřiště. Projít kolem odpaliště první jamky a cvičného grýnu a zamířit do podchodu pod železniční trať.

IMG_2812.JPG

Odpaliště na jamce č.7

IMG_2744.JPG

Fervejový bankr, pohled ke grýnu

IMG_2816.JPG

Grýn jamky č.7, pohled zpět k odpališti

8. jamka - par 5 - 526/506 m
Odpaliště této jamky je umístěno přímo před terasou klubovny. Jamka vede souběžně se železniční tratí, odpaliště leží cca 15 metrů od kolejí. Fervej je v dopadové zóně pro první ránu dostatečně široká. Vlevo je prostor pro chybu, raf je hratelný a několik stromů by nemělo překážet další ráně. Po pravé straně ferveje je značen aut. Za hranicí hřiště je vysoká tráva, keře a železniční trať. Fervej se stáčí mírně vlevo a vede kolem stromů. Druhá rána by měla být umístěna spíše do levé části ferveje, tak aby stromy nepřekážely ve výhledu na grýn. Grýn je částečně schovaný za těmito stromy a přihrávka z pravé strany je výrazně těžší. Z některých pozic kvůli vysokým stromům téměř nemožná. Přibližně 100 metrů před grýnem se fervej mírně láme zpět doprava. Samotný grýn stejně jako odpaliště leží pár metrů od železnice. Grýn je vyvýšený a celkově skloněný proti hře. Je chráněný jedním bankrem vlevo před ním. S délkou přes 500 metrů se jedná o dlouhý pětipar, i při konzervativní hře je na něm možné dosáhnout GIR. V prvním kole je jamka ještě o pár metrů delší, třetí rána do grýnu může mít i 140-150 metrů.

IMG_2756.JPG

Odpaliště pětiparové osmičky s železniční tratí po pravé straně

IMG_2757.JPG

Fervej jamky č.8 a grýn schovaný za stromy

IMG_2763.JPG

Grýn 8. jamky

IMG_2829.JPG

8. jamka

9. jamka Mischabel - par 5 - 461/461 m
Závěr hřiště tvoří 2 pětipary. Po velmi dlouhé jamce č. 8 je hřiště zakončeno kratším pětiparem, na kterém je důležité zvolit vhodnou strategii a začít odpalem s ideální délkou. Uprostřed jamky se totiž nachází velká vodní překážka, která výrazně zasahuje do ferveje. První rána by tedy měla ideálně skončit těsně před vodní překážkou, tak aby druhá rána mohla jít bezpečně přes ní. Fervej je pro první ránu dostatečně prostorná. Vlevo je opět prostor pro chybu. Po pravé straně je jamka po celé délce ohraničena prudkým svahem a autovými kolíky. Z odpaliště to je k jezírku 240 metrů. Samotná vodní plocha má délku přes 60 metrů. Za jezírkem je opět velký dopadový prostor pro druhou ránu. Přihrávka do grýnu měří v ideálním případě 50 - 110 metrů. Kousek za grýnem je hranice hřiště a klubovna, která se při pohledu z ferveje zdá velmi blízko. Grýn je opět vyvýšený a je chráněn hlubokým bankrem. Za grýnem je svah, který dokáže zachytit lehce delší rány. Jamka v obou kolech je stejně dlouhá. Ve druhém kole se hraje z odpaliště, které je umístěno vpravo, vedou k němu krátké dřevěné schody. Odpaliště leží na valu, který odděluje hřiště od silnice. Rána z něj je náročnější než z odpaliště pro první kolo.

IMG_2834.JPG

Odpaliště u jamky č.9

IMG_2836.JPG

Vodní plocha mezi jamkami 8 a 9

IMG_2839.JPG

Devátá jamka s klubovnou v pozadí

IMG_2841.JPG

Závěrečný grýn

Hra na tomto hřišti pro mě byla jedním z největších golfových zážitků, které jsem zatím během cestování za golfem zažil. Celkově se mi líbí horská hřiště s výhledy na Alpy, ale toto bylo zatím nejhezčí. Předpokládám ale, že ve Švýcarsku nebude jediné a doufám, že ještě budu mít možnost si na jiných hřištích v této zemi zahrát. Golfové hřiště jsme navštívili cestou do Zermattu, takže jsem ještě netušil co všechno ještě uvidím. Tam jsme strávili celkem 4 dny túrami po horách. Mimo jiné jsme navštívili vrchol Klein Matterhorn s vyhlídkovou plošinou v nadmořské výšce 3 833 m n. m., která je viditelná přímo z golfového hřiště (je to jeden z těch zasněžených vrcholů v pozadí).

IMG_2782.JPG

Pohled na hřiště

IMG_7775.JPG

Jamka č.8

IMG_7777.JPG

První rána na 9. jamce

IMG_2844.JPG

Pohled od klubovny na 9. jamku při odjezdu ze hřiště

Zermatt je malebné horské městečko. Leží na konci údolí v nadmořské výšce 1600 m n. m. a je obklopeno horskými masivy. Jedná se o oblíbenou lokalitou mezi turisty, patří mezi nejvyhledávanější oblasti v zemi. Svojí popularitou by se dala přirovnat například ke Špindlerově Mlýnu v České republice. Zajímavostí je, že do města je zákaz vjezdu všem automobilům. Tento zákaz není jenom v centru, ale platí pro celé okolí města. Pro návštěvníky je určeno velké záchytné parkovišti v Täschi, odkud je zajištěno vlakové spojení do Zermattu. Cesta vlakem trvá přibližně 15 minut. Dopravní obslužnost ve městě zajišťují malá elektroauta, která jsou pro tuto oblast typická. Většina domů ve městě slouží ke krátkodobému bydlení - penziony, apartmány a hotely. Nejrušnějšími místy jsou okolí vlakového nádraží a hlavní ulice plná nejrůznějších obchodů. Ta společně s náměstím tvoří centrum. Zermatt je vyhledávaná oblast v letním i zimním období. Hlavním turistickým tahákem je Matterhorn, sedmá nejvyšší hora Alp s nadmořskou výškou 4478 m n. m. se svým typickým špičatým tvarem. Matterhorn je vidět přímo z města, ale okolní krajina nabízí nespočet ještě hezčích pohledů z různých úhlů. My jsme v Zermattu strávili 4 dny, během kterých jsme podnikli několik pěších výletů po okolí. Během této dovolené jsme stihli navštívit všechny hlavní turistické cíle a prošli některé z pěších tras. V okolí je ovšem tolik zajímavých míst, na které by byla zapotřebí mnohem delší dovolená.

Jedním z turistických lákadel je ozubnicová trať, která vede z Zermattu na Gornegrat. Zubačka na necelých 10 km překonává převýšení téměř 1500 výškových metrů. Po celé své délce nabízí nádherné výhledy do okolní horské krajiny. Na trati je několik zastávek, takže je možné část trasy absolvovat pěšky. Na vrcholku Gornegrat v nadmořské výšce 3100 m n. m. se nachází observatoř s hotelem. Vyhlídkové plošiny umožňují panoramatické pohledy na více než 30 alpských vrcholů a okolní ledovce. Hlavním cílem naší dovolené byla návštěva nejvýše položeného místa v Evropě, které je dostupné bez lezecké výbavy a zkušeností. Tímto místem je vrchol Klein Matterhorn s nadmořskou výškou 3883 m n. n. Vyhlídková plošina ve výšce téměř čtyřtisíc nabízí jedinečné pohledy na švýcarské Alpy, ale i do sousední Itálie. Odsud začínají lezecké výpravy, které končí zdoláním sousedního vrcholu Breithorn, jedné z alpských čtyřtisícovek. Oba tyto vrcholy, Klein Matterhorn a Breithorn, byli viditelné přímo z golfového hřiště. Nejblíže k Matterhornu jsme se dostali při cestě z Trockener Steg k jezeru Schwarzsee. Příroda zde připomínala spíše měsíční krajinu.Část cesty vedla přímo po úpatí slavného vrcholu. Z mezistanice Furi vede krátký pěší okruh, který se dá zdolat za hodinku. Uprostřed trasy je visutý most. Tento most měří na délku 100 metrů a v nejvyšším místě se nachází více než 100 metrů nad dnem rokle. Vrchol Rothorn na opačné straně údolí nabízí opět nádherné výhledy do hlubokého údolí, kde leží Zermatt, ale i na okolní vrcholy z jiného pohledu. A jako poslední bych zde chtěl zmínit okruh 5-Seenweg (Okruh 5 jezer). Jedná se o nenáročnou turistickou trasu s délkou 10 km, během které procházíte kolem přírodních jezer i umělých vodních ploch. Cestou překonáte převýšení cca 500 metrů, křižujete sjezdovky a lanovky. Během této procházky se vám naskytne několik ikonických pohledů na okolní hory a především Matterhorn.


IMG_4204.JPG

Zermatt

IMG_4461.JPG

Riffelsee

IMG_4101.JPG

Matterhorn glacier trail

IMG_4178.JPG

Schwarzsee

IMG_3915.JPG

Klein Matterhorn

IMG_3734.JPG

Klein Matterhorn

IMG_3404.JPG

Okruh pěti jezer - Mosjesee

IMG_3192.JPG

Rothorn

IMG_3008.JPG

Gornegrat

IMG_2998.JPG

Monte Rosa

A na závěr je speciální část fotogalerie, která je věnovaná švýcarským vlakům (na žádost @requo ). Několik fotek je z golfového hřiště, kde trať vedla kolem klubovny a přímo mezi jamkami. A další fotky jsou věnované ozubnicové trati z Zermattu na Gornegrat do nadmořské výšky 3 100 m n. m.

IMG_2692.JPG

Odpaliště jamky č.1

IMG_2842.JPG

Odpaliště jamky č.8

IMG_4536.JPG
IMG_4441.JPG
IMG_4357.JPG
IMG_3061.JPG


Závěrečné díly této série budou věnované golfovým hřištím v Polsku.
Předchozí článek v seriálu 'Kde jsem hrál golf v roce 2023 a hřiště, která mohu doporučit ke hře': 6. část: Jak jsem se stal všudehrálem v Maďarsku