Uzavřené nápady

Nápady a myšlenky, které byly implementovány, částečně implementovány, jsou duplicitní nebo nerealizovány.
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2021 patří (více info):
Nahoru