• Prohlížíte si 19.jamku jako neregistrovaný uživatel s omezeným přístupem.
  Pro vytvoření nových témat, přístupu do neveřejných částí fóra, možností reakcí atp. se zdarma zaregistrujte nebo přihlašte.

Pravidla komunikace na 19.jamce

requo

Guru fóra
Tým 19.jamky
Jméno
Michal
Přijmení
Šatal
Rok ZK
2015
Klub
Hořehledy
HI (HCP)
+- 19
P/L
 1. Pravák
Značka
Ping
Rozhodčí ČGF
III.třída
19.jamka:
Představení
WITB
Mé recenze

Feedback
+0 / 0 /-0
Pravidla komunikace na 19.jamce, českém golfovém fóru

19.jamka je český golfový komunitní a informační portál, jehož cílem je poskytnout místo, rady, tipy ale i zábavu všem golfistům. Jedno, jestli začátečníkům nebo pokročilým. Pokud máte rádi golf, hrajete golf nebo jste s golfem nějak spojení a rádi si o golfu povídáte, sdílíte informace a tipy, rádi ostatním poradíte, jste na Jamce vítáni. A abychom tu mohli všichni pohromadě a dlouhodobě víceméně stabilně fungovat, jsou tu Pravidla komunikace, která jsou a budou bystrým zrakem správců a moderátorů kontrolovaná a dlouhodobě pro chod Jamky od všech vyžadovaná.

---

A. Závazná pravidla komunikace na 19.jamce
 1. Chovejte se slušně, tolerantně. Neurážejte a neprovokujte otevřeně ani skrytě ostatní a nepoužívejte zbytečné vulgarismy.
 2. Neporušujte zákony České republiky ani Evropské unie. Každý uživatel zodpovídá za své vlastní příspěvky!
 3. Přísný zákaz šíření jakýchkoli textů, obrázků a dalšího z konspiračních webů a dalších podobných informačních kanálů.
 4. Držte se tématu. Vyvarujte se odbočkám od nastoleného tématu. Pokud se diskuse zásadně stočí jinam, informujte admina/moderátory se žádostí o vyčlenění diskuse přednostně kliknutím na "Nahlásit" u příspěvku se zdůvodněním (stejný postup "Nahlášení" případného příspěvku v rozporu s těmito Pravidly platí i u dalších bodů). Nerozvíjejte offtopic soukromé diskuse, které by mohly být pro ostatní hledající i později informaci v odborném tématu nepodstatné a rušící.
 5. Zdržte se příspěvků s nulovou informační hodnotou ve všech odborných tématech (tzn. skorem všechny vyjma Hospůdky a třeba i v Představení...). Příspěvky s nulovou informační hodnotou jsou zejména (ale nejen jejichž obsahem je pouze smajlík nebo "Pěkné!", "To se mi líbí.", "Díky", "Super", "Ahoj" apod. K tomu využívejte lajky. Lajk provede stejnou službu a nenutí desítky ostatních rozkliknout vlákno s očekáváním nové informace. Zároveň nesoutěžte o to, kdo má poslední slovo.
 6. Pokud se chcete uživatele zeptat na něco, co NESOUVISÍ s tématem, použijte soukromou zprávu, nebo dotaz napište do jiného diskusního vlákna (či takové vytvořte, pokud ještě neexistuje). Pro oslovení konkrétního uživatele použijte vždy tvar "@prezdivka" - tak uživateli přijde notifikace.
 7. Pokud o komkoli z členů fóra mluvíte, vždy ho jmenujte - "@prezdivka". Dostane notifikaci a je informován, v jaké souvislosti je jeho jméno veřejně propíráno.
 8. Hledejte, než se zeptáte nebo založíte jiné nové vlákno. Mnohé dotazy byly již dříve položeny a zodpovězeny jinými uživateli.
 9. Když zakládáte nové vlákno, použijte smysluplný a informativní předmět tématu. Nepište název výhradně VELKÝMI PÍSMENY. Názvy mohou být pro větší přehlednost i bez upozornění moderátory upraveny. Jeden problém = jedno vlákno. Nezakládejte duplicitní témata o stejném problému, která zde již existují. Př. "Jak čipovat ze suchého místa" - neslouží k všeobecné diskusi o čipování.
 10. Reakce na příspěvek: V případě, že používáte Reakce, citujte pouze to, na co reagujete, a zbytek odmažte. Nekopírujte celou reakci, pokud to nedává smysl. Necitujte přímo předcházející příspěvek - pokud reaguje na něj celý a ne jen na jednu konkrétní část v delším textu: v takovém případě je zřejmé, na co a koho reagujete (toto pravidlo slouží přehlednosti a lepší čitelnosti fóra). V takovém případě ale doplňte nick, na koho reagujete - aby byl notifikován, viz bod 6.
 11. Pokud do své reakce část textu odněkud kopírujte, vždy uveďte zdroj.
 12. V celém fóru vyjma Tržiště (viz sekce B) je bez svolení administrátora fóra (@Admin) zakázána komerční inzerce, soukromé a "nekřiklavé" komerční odkazy na své weby a svoji činnost v patičkách podpisů jsou povoleny. Za nepovolenou komerční inzerci jsou považovány i texty psané s primárním cílem propagace čehokoli externího na úkor komunikace a vlastního dlouhodobého fungování na 19.jamce. Dále je zakázáno rozesílání nevyžádaných komerčních i nekomerčních nabídek přes soukromou zprávu a dalšími kanály komunikace, které 19.jamka umožňuje.
 13. Dodržujte pokyny moderátorů a nehádejte se s nimi a nezpochybňujte jejich rozhodnutí! Jsou tady pro to, abychom na fóru udrželi přehlednost, informativnost a dlouhodobě přátelskou atmosféru a ze své podstaty se někdy nemohou přiklonit ani na jednu stranu a musí vyřešit problém tak, že se promazání dotkne i těch, co jsou v tom nevinně. Moderátoři jsou označeni a píší své závazné pokyny výraznou modrou barvou (proto, prosím, tuto barvu pro své příspěvky nepoužívejte, obecně nevyužívejte barvy, pokud není potřeba).
 14. Každý uživatel je povinen znát aktuální závazná pravidla a dodržovat je. Při opakovaném nebo závažném porušení pravidel může být příspěvek smazán a uživatel potrestán napomenutím/varováním nebo dočasným či trvalým vyloučením z fóra. O trvalém vyloučení rozhoduje administrátor fóra (@Admin).
 15. Duplicitní účty jedné a stejné osoby nejsou standardně povoleny a mohou být okamžitě smazány/trvalý ban.
 16. Administrátor (provozovatel) fóra si vyhrazuje právo vyloučit i takového uživatele, který sice neporušuje výslovně výše uvedená pravidla, ale způsobuje opakovaně nepořádek, narušuje chod fóra atd (provokatéři, spam, extrémně netolerantní a dlouhodobě nepoučitelní exoti apod.).

B. Závazná a specifická pravidla pro Tržiště na 19.jamce (inzerci)
 1. Tržiště je určeno především pro soukromou inzerci golfového již nepotřebného golfového vybavení. Je možné nabízet i poptávat zboží nové. Nejedná se však o inzerci a náhradu kompletních nabídek eshopu. Komerční nabídky jsou možné především formou: nárazová konkrétní sleva, balíčky na ubytování, trenérské služby atp. Počet inzerátů je omezen.
 2. Veškerý obchod probíhá pouze mezi inzerentem a zájemcem o jeho nabídku přímo (tzn. 19.jamka nijak nekontroluje a ani nevstupuje do daného obchodu). Při domlouvání obchodu buďte obezřetní. Nebojte se na cokoli nejasného inzerenta dopředu zeptat, preferujte osobní předání. V případě zaslání zboží si domluvte postup pro případné vrácení zboží... atp. Opatrně na jakékoli platby předem. Po úspěšném obchodu zanechte u uživatele kladný feedback, případně, pokud se něco nevyvede, záporný. Pomáháme si tím vzájemně. Veškeré rozepře a neshody řešte soukromě!
 3. Výslovně je zakázáno inzerovat jakékoli zboží pocházející z nelegální činnosti, padělky, kopie a napodobeniny, které jsou závažným porušením práv výrobce originálního zboží k jeho ochranným známkám, a které může rovněž naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Veškerou trestní odpovědnost za inzerované zboží a náklady na uhrazení škody, která vznikne jinému uživateli služby případně třetím stranám, nese uživatel služby (inzerent) a takové konání bude nahlášeno Policii ČR.
 4. Soukromá (individuální) inzerce na Tržišti je zdarma, komerční může být zpoplatněna.
 5. Uživatel (inzerent) uděluje provozovateli Tržiště výslovný souhlas s tím, aby obsah jeho inzerátu byl publikován rovněž na partnerských portálech provozovatele, zejména v agregátorech inzerátů. Vložením inzerátu na stránky Portálu uživatel uděluje provozovateli právo k použití tohoto obsahu pro účely propagace Tržiště, 19.jamky, nebo v rámci projektů sloužících k této propagaci. Třetím stranám nejsou předávány žádné osobní údaje Uživatele.

C. Tresty za porušení Pravidel a jejich řešení:
 1. To, co jednomu projde, nemusí projít jinému - záleží na souvislostech, tématu, míře "prohřešku". Méně závažné prohřešky mohou být i cíleně ignorovány - např. se již zamluví a nemá smysl je nadále řešit. Nejsme stroje. Při méně závažném porušení některého z Pravidel a v případě, že je tak adminem nebo moderátorem fóra shledáno, je uživatel před případným udělením trestných bodů přednostně edukativně upozorněn, že píše v rozporu s místními Pravidly - toto napomenutí s požádáním nadále tak nečinit může nahrazovat přísnější řešení dané situace.
 2. Závažnější (především nevhodně obsahové, vulgarismy, urážky) a opakované prohřešky: Uživateli je UDĚLEN JEDEN NEBO VÍCE TRESTNÝCH BODŮ dle posouzení moderátora/admina. Trestné body po čase, zpravidla po měsíci, SAMOSTATNĚ expirují. Za tři body BAN standardně (zamezení přístupu k celému obsahu Jamky a všech souvisejících služeb) na 7 dní, po druhé 30 dní, po třetí 1 rok...

D. Doporučení pro místní příjemnou internetovou diskusi:
 1. Standardně si tu všichni tykáme. Je to tu běžné a není to výrazem nezdvořilosti.
 2. Nenapodobujme za každou cenu. Hranice vzájemné komunikace jsou tenké a různé. Mnozí z nás se tu osobně mnoho let známe a co si k sobě občas dovolíme i veřejně jako dlouhodobí kamarádi neznamená, že stejné pošťouchnutí budeme dobře vnímat i od někoho jiného.
 3. Pišme "hezky česky/slovensky". Snažme se psát bez gramatických i stylistických chyb, používejme interpunkci a dělení textu na odstavce. Pokud můžeme, pišme s diakritikou. Ostatní budou naše příspěvky číst raději. Za nedodržení tohoto pravidla nejsou tresty, ale přispějeme tím k příjemnější diskuzi. Pokud nalezneme v cizím příspěvku závažnější gramatickou chybu či překlep, pošlete upozornění autorovi soukromou zprávou. Dále nepišme jen VELKÝMI PÍSMENY. V internetových diskusích je to považováno za křik a jako takové je to neslušné. Pro zvýraznění textu použijme tučné písmo nebo kurzivu. Při obsáhlejších textech využívejme již zmíněné odstavce.
 4. Pokud vkládáme do fóra citaci v cizím jazyce (tj. jiném než češtině/slovenštině), doplňme také překlad nebo alespoň stručný výtah, o co se v daném textu jedná. To samé platí i pro odkazy na zahraniční texty. Buďme ohleduplní i k těm, co cizí jazyk dobře neovládají.
 5. Používejme lajky. Zvlášť ty pozitivní. Pokud s autorem příspěvku souhlasíme a přijde nám jeho sdělení užitečné a rozumné, pochvalne ho lajkem. Potěší ho to.
 6. Nepřenášejme na toto fórum hádky a osobní antipatie z jiných fór, sociálních sítí ani z osobního života - ostatní to nezajímá. Stejně tak, nevytahujme staré již polozapomenuté místní rozbroje a neshody. Toto fórum si má udržet odbornou a přátelskou atmosféru. Pokud si s někým nesednete, buďme k sobě vzájemně tolerantní a vzájemně se přehlížejme. Kdo nesedí nám, nemusí znamenat, že nemůže sedět někomu jinému. To platí i o citlivém udělování lajků - není potřeba dávat negativní lajky ke všemu, co nám nesympatická osoba někde prohlásí.
 7. Respektujme se navzájem. Jsou mezi námi začátečníci a profesionálové, trenéři i rozhodčí, hráči, co o golfu zatím uvažují stejně jako ti, co mají odehraná již všechna hřiště a stovky zahraničních. Nezpochybňujme názory ostatních, buďme k sobě vzájemně vstřícní. Pokud radíme - raďme za sebe. Zároveň pokud víme díky své zkušenosti, že někdo netvrdí pravdu, neurážejme ho ani neshazujme, ale trpělivě vysvětleme. Nepovyšujme se. Každý jsme někdy začínali. A většině z nás nějak fórum už pomohlo.
 8. Pokud máme na jazyku ostřejší reakci, zvažme přesunutí své reakce až na další den. Většinou emoce mezitím vychladnou a můžeme reagovat konstruktivněji, věcněji a klidněji.
 9. Respektujme soukromí své i ostatních. Neprozrazujme cokoli, co by nás později mohlo mrzet. Pokud je uživatel z nějakého důvodu anonymní, je to jeho volba. Respektujme ji.
 10. Prostě nedělejme ZLO!
Uzamčeno.

---

Případné reakce a připomínky: https://www.19jamka.cz/threads/priprava-moderovani-system-varovani-trestnych-bodu-bany.6411
 
Upraveno:
WebGolf.cz
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2022 patří (více info):
Nahoru