poprvé

  1. Petr Jeník

    Marshal by neměl moc prudit, je potřeba být užitečný

    Mám za sebou své další golfové "poprvé". Netýká se ale mé hry, ale hry ostatních. Dohlížel jsem totiž poprvé na turnaj jako marshal. A co že to marshal vlastně dělá? Především je jeho úkolem dohlížet na plynulost hry a nejen dohlížet, ale především tomu napomáhat. Nejde tedy o to někoho...
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2021 patří (více info):
Nahoru