golf.cz

  1. mkopcak

    Alan Babický pro GOLF.cz

    Článek na webu zde. Četli jste? Co na to říkáte? Já tu dobu nezažil a fungování v cizině taky neznám, takže nemám žádnou možnost srovnání. Ale ať to čtu, jak to čtu, moc v tom nenacházím to, co chtěl vlastně autor říct...
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2021 patří (více info):
Nahoru