tip

  1. requo

    Jak zabalit golfovou hůl pro poštu?

    Jak pomocí běžných domácích "ingrediencí" dostatečně kvalitně zabalit jednu golfovou hůl pro zaslání poštou? Ještě jsem hůl neposílal a bohužel nemám krabice, které by šlo využít...
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2021 patří (více info):
Nahoru