skorekart

  1. requo

    Anketa Co používáte na zápis skóre při neturnajové hře?

    Co používáte na zápis skóre při neturnajové hře? Jste papírová konzerva, nebo nové technologie je váš denní chleba? A pochlubíte se, jaký byl u vás vývoj? Vrátil se někdo zpátky k tužce, a proč? :)
WebGolf.cz
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2021 patří (více info):
Nahoru