senior

  1. requo

    Senioři a golf

    K tématu mě přivedla myšlenka a diskuse nedávno s @Helldriver na Zbraslavi, že je námi tady na jamce tato skupina opomíjena. V podstatě probrali jsme ženský, zvířata, děcka, kuřáky, mobilisty atp, ale senioři tu svůj koutek nemají. Snad je to jen tím, že z nás mladších si to nikdo zatím...
WebGolf.cz
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2021 patří (více info):
Nahoru