reklama

  1. requo

    České golfové reklamy a upoutávky - diskuse o formě příp. obsahu

    Zakládám vlákno, které se má věnovat diskusí o formě českých golfových reklam a upoutávek. Českým především webem proudí mnoho oficiálních reklam a upoutávek, tu lepších, tu horších. Pokud vás nějaká zaujme v pozitivním slova smyslu, že tak to má vypadat, případně v negativním slova smyslu, že...
WebGolf.cz
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2021 patří (více info):
Nahoru