patování

  1. Redukce trojpatů!

    Redukce trojpatů!

    Přišlo mi na whatsap. Konečně si vylepším statistiky!
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2020 patří (více info):
Nahoru