inovace

  1. requo

    Golfoví blázni, podivíni a potížisti... kde jste?

    Děkuji všem bláznům, podivínům, rebelům, potížistům. Kulatým kolíkům v hranatých otvorech. Těm, co vidí svět jinak. Nemají rádi pravidla a nechtějí respektovat status quo. Můžeš je citovat, nesouhlasit s nimi, opěvovat je, či pomlouvat. Ale to jediné, co nemůžeš, je ignorovat je. Protože oni...
WebGolf.cz
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2021 patří (více info):
Nahoru