GAPP Tour

GAPP Tour

Projekt využívá systému HCP a vzdálenému přístupu do evidence výsledků Federačního serveru ČGF k vytvoření platformy distančního soupeření hráčů a jejich porovnávání na základě jimi odehraných soutěžních i nesoutěžních výsledků.

Toto soutěžení bude probíhá v online golfových turnajích o věcné ceny pořádaných realizátorem. Oproti běžným živým turnajům se online turnaje v rámci projektu liší zejména tím, že probíhají na jednom hřišti kontinuálně po dobu několika dní až týdnů.

Díky tomu se hráči nemusí takového turnaje účastnit v předem stanovený den ani hodinu, ale mohou se jej účastnit v rámci jakéhokoliv soutěžního či nesoutěžního výsledku zahraného na daném hřišti po dobu trvání turnaje dle svých časových možností a preferencí.

Díky přístupu k evidenci výsledků jednotlivých hráčů zahraných na daném hřišti po dobu trvání turnaje následně dojde po ukončení turnaje automaticky k porovnání výsledků jednotlivých hráčů a vyhodnocení turnaje.

Účast hráče v turnaji je podmíněna uhrazením startovného, které bude svojí výší odvislé od hracího poplatku za přístup na dané hřiště a jehož konečná výše nebude vyšší než výše hracího poplatku na hřišti.
Shoty: requo
Autor
Marty696
Vloženo
Aktualizováno
Hodnocení
0.00 star(s) 0 hodnocení