putting

  1. Putting academy

    Putting academy

    Trénink patování včetně vědecké podstaty stojí za to, víte že patr na hřišti držíte nejčastěji?
WebGolf.cz
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2020 patří (více info):
Nahoru