představení

  1. Blogy na 19.jamce startují!

    Blogy na 19.jamce startují!

    Rok se s rokem sešel, potřásli si pravicí, starý rok odešel a nový rok začíná machrovat na vůdcovské lavici. A jako jednu z novinek přinesl Blogy na 19.jamku. A jeden z možných způsobů, jak je uvést, je napsat první blogový příspěvek. Takže na vědomost se dává, milí Jamkaři, že nové Blogy jsou...
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2020 patří (více info):
Nahoru