Návrhy a nápady

Návrhy na nové funkce, funkčnost, změny atd...
Velký dík za spolupráci a podporu 19.jamky v roce 2021 patří (více info):
Nahoru